In samenwerking met de directe omgeving
het beste uit kinderen halen.
Wijs! Remedial Teaching ondersteunt de ontwikkeling van het kind door het zelfvertrouwen te bevorderen en te laten ervaren dat het kind het ook zelf kan.

Wegens omstandigheden is Wijs Remedial Teaching momenteel niet beschikbaar voor begeleiding.

Wijs! werkt volgens de volgende uitgangspunten:

heid 1
Werken vanuit een geïntegreerde benadering
heid 2
Een compleet beeld is het begin van de begeleiding
heid 3
Met de inbreng van uw kind het grootste resultaat

Benadering

Wijs! werkt vanuit een geïntegreerde benadering, ook wel ecologische benadering genoemd.
Dit houdt in dat het kind wordt gezien in een netwerk waarin alles met alles verbonden is. Vanuit deze visie bekeken is de omgeving van grote invloed op de ontwikkeling van het kind. Wijs! betrekt deze omgeving (school en ouders) dan ook zoveel mogelijk bij de begeleiding.

  Begeleiding

  Wijs! gaat in gesprek met ouders, school en het kind om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de ontwikkeling.
  Er wordt bekeken wat er nodig is om het kind verder te laten ontwikkelen. De positieve en belemmerende factoren worden hierin meegenomen, evenals de toetsen. Zo wordt er een compleet beeld gevormd, waarbij waarnemen belangrijk is om de situatie van het kind te begrijpen. Aan de hand van deze informatie wordt passende begeleiding gekozen.

  Wijs! biedt begeleiding aan voor:
  - Rekenen
  - Begrijpend lezen
  - Spelling
  - Technisch lezen
  - Dyslexie
  - Werkhouding zoals taakaanpak en aanpak van Cito-vraagstellingen

  Wijs! heeft ook ervaring met opstellen en uitvoeren van handelingsplannen van rugzakleerlingen of leerlingen met een arrangement, te denken valt aan:
  - Begeleiden van leerlingen met taal-, spraakproblematiek, autisme, ODD, AD(H)D of zeer moeilijk lerend.
  - Begeleiding vanuit het persoonsgebonden budget.
  - Begeleiden van leerlingen met een arrangement.

   Eigen inbreng

   Wijs! gaat er vanuit dat kinderen zelf goed kunnen verwoorden wat ze moeilijk vinden en willen leren.
   Dit verhoogt de betrokkenheid bij de begeleiding. Deze doelen worden ingepast in de begeleiding zodat het kind ook een actieve rol heeft in het leerproces.
    Wijs! Remedial Teaching is werkzaam in: Bilthoven, De Bilt, De Meern, Leidsche Rijn, Maarssen, Utrecht en Vleuten.
    Deze website is ontwikkeld door: Markant IT